شبکه توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط

شبکه توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط

به منظور برق رسانی به مصرف کننده از شبکه توزیع برق استفاده می‌گردد. در واقع شبکه توزیع برق وظیفه انتقال انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه را به مشترکین عمده و جزء بر عهده دارد.

شبکه‌ای که در نیروگاه‌ها با افزایش ولتاژ برق تولید شده، آن را وارد خطوط فوق توزیع کرده و از آنجا توسط انواع دیگر ترانسفورماتورها با کاهش ولتاژ انرژی انتقال یافته، انرژی برق را در سطح توزیع و پس از آن تا مصرف کنندگانی نظیر معادن، کارخانجات، صنایع بزرگ و کوچک، ادارات و در نهایت مشترکین خانگی انتقال می دهد.

خطوط هوایی با ولتاژ 400 ولت (سه‌ فاز) و یا 220 ولت (تکفاز) خطوط فشار ضعیف نامیده می‌شود. همچنین خطوط هوایی با ولتاژهای KV۱۱، KV۲۰ و KV33، خطوط فشار متوسط نام دارند که رایج‌ترین خطوط دارای ولتاژ 20 کیلوولت می‌باشند.