نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتور

پس از مشخص شدن سایز و توان مصرفی مورد نیاز و نوع سسیستم کنترل دیزل ژنراتور، نقشه نصب باید طراحی شود. مراحل و نحوه نصب کاربردی و ایمن دیزل ژنراتورهای بدون کانوپی و کانوپی‌دار به شرح زیر می‌باشد.

برای جابجایی آسان در زیر دیزل ژنراتورها یک شاسی تعبیه شده است. از آنجایی که جابجایی نامناسب به اجزای دیزل ژنراتور آسیب می‌زند برای جلوگیری از این امر می‌توان دیزل ژنراتور را به وسیله جرثقیل بالا و پایین برد و یا از طریق شاسی زیر دستگاه آن را بدقت کشید.

مکان نصب دیزل ژنراتور بدون کانوپی باید دارای شرایط خاصی باشد که برخی از این شرایط به شرح زیر می‌باشد:

1- کل فضای در دسترس و قابل استفاده باید محاسبه گردند و هرگونه محدودیت احتمالی داخل فضا باید پیش‌بینی شود.

2- بررسی شرایط زمین از نظر میزان شیب و هموار بودن

3- بررسی محدودیت صدایی در مجاورت محل نصب دیزل ژنراتور

4- در محل نصب دیزل ژنراتور باید یک سیستم تهویه وجود داشته باشد تا هوا تازه و خنک را به محل نصب دیزل ژنراتور بکشد و هوای گرم حاصل از رادیاتور را به بیرون منتقل کند.

5- محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر طوفان، باران، تابش مستقیم نور خورشید و … را دارا باشد.

6- محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر آلودگی‌های هوا مانند گردوغبار خورنده، پرز و … را دارا باشد.

7- محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر اشیا سقوط کننده از قیبل درخت‌ها، ستون‌ها و … دارا باشد.

8- به منظور خنک کاری و دسترسی آسان جهت سرویس و نگهداری، پاکیزگی محیط اطراف دیزل ژنراتور الزامی می‌باشد.

9- ساخت کانال ورودی و خروجی هواکش ثابت و یا متحرک

10- محل نصب باید امکان محدود کردن دسترسی افراد غیرمجاز را دارا باشد.

11- شرایط ارت در محل قرارگیری دیزل ژنراتور بررسی و کنترل شود. همچنین میله ارت باید در نزدیک‌ترین نقطه به دیزل ژنراتور نصب گردد.

12- اندازه گیری ولتاژ تماس 25V همچنین جریان پسماند نباید بیشتر از 30mA باشد.

12- محل نصب دیزل ژنراتور باید دارای فونداسیون یا سطح بتونی محکم و مسطح باشد.

نصب و جابجایی دیزل ژنراتورهای دارای کانوپی بسیار ساده می‌باشد همچنین وجود کانوپی از قطعات دیزل ژنراتور محافظت می‌کند و صدای ناشی از کار دیزل ژنراتور را نیز کاهش می‌دهد. برخی از شرایط قابل اجرا برای مکان مناسب دیزل ژنراتورهای کانوپی به شرح زیر می‌باشد.

1- دیزل ژنراتور باید در مکانی نصب شود که امکان تجمع دود اگزوز وجود نداشته باشد. همچنین دود اگزوز نتواند به داخل ساختمان و یا ساختمان‌های مجاور وارد شود.

2- محل نصب باید به گونه‌ای باشد که اگزوز دیزل ژنراتور و جریان هوای خنک کننده خطری برای کارکنان، ساختمان و … ایجاد نکند.

3- در زمان تعیین مکان نصب دیزل ژنراتور باید جهت وزش بادهای غالب و جریانات هوای محیطی در نظر گرفته شود.

4- دیزل ژنراتور باید در مکانی نصب گردد که مسطح بوده و امکان تخلیه فاضلاب نیز را دارا باشد.

5- – محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر طوفان، باران، تابش مستقیم نور خورشید و … را دارا باشد.

6- محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر آلودگی‌های هوا مانند گردوغبار خورنده، پرز و … را دارا باشد.

7- محل نصب باید شرایط لازم برای حفاظت در برابر اشیا سقوط کننده از قیبل درخت‌ها، ستون‌ها و … دارا باشد.

8- دیزل ژنراتور باید در مکانی نصب گردد که دور از محل نصب تجهیزاتی مانند آنتن موبایل، تجهیزات الکتریکی، منابع سوخت، تجهیزات تهویه هوا و… باشد.

9- دیزل ژنراتور باید در محلی نصب شود که هواکش‌های ورودی و خروجی توسط عوامل خارجی نظیر برگ درختان، بارش برف و… مسدود نشود.

10-  محل نصب دیزل ژنراتور باید خشک، صاف و محکم باشد تا بتواند وزن دیزل ژنراتور کانوپی‌دار را بدون نشت در طول زمان تحمل کند.

11- دیزل ژنراتور باید بروی یک فونداسیون یا سکو بتونی محکم نصب گردد.

12- محل نصب دیزل ژنراتور باید دارای دسترسی کافی برای نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور داشته باشد.

13- سیستم اگزوز باید از نظر عدم وجود آسیب یا نشتی بررسی گردد. همچنین اطمینان حاصل شود که هیچ ماده‌ای نتواند با منبع اگزوز تماس یابد.

14- بررسی عدم گرفتگی خروجی لوله اگزوز

15- محل نصب دیزل ژنراتور باید دارای فضای کافی برای بازشدن درب‌های کانوپی باشد تا تمیزکاری و نگهداری دیزل ژنراتور دچار مشکل نشود.

16- محل قرارگیری دیزل ژنراتور باید 1/5 متر با مواد و دیواره‌های قابل اشتعال فاصله داشته باشد.

17- کانوپی دارای کلاس محافظتی IP23 باشد.

18- تمامی قطعات فلزی دیزل ژنراتور باید یه سیستم ارت متصل گردد.

19- محل نصب دیزل ژنراتور کانوپی‌دار باید تا حد امکان به بار (load) نزدیک باشد.