مشاوره خرید دیزل ژنراتور (سایزینگ)

دیزل ژنراتور یا به عبارت دیگر، ژنراتور دیزلی که موتور برق نیز نامیده می‌‌‌شود انرژی حرکتی یا مکانیکی را به انرژی الکتریکی یا برق تبدیل می‌کند. دیزل ژنراتور از یک موتور دیزلی به منظور چرخاندن ژنراتور و یک آلترناتور یا ژنراتور الکتریکی تشکیل شده است. دیزل ژنراتور اغلب درموارد اضطراری و زمانی که برق شبکه قطع می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمان انتخاب دیزل ژنراتور توجه به توان مصرفی مصرف کننده از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد زیرا اگر ژنراتور انتخابی توان تولیدی کمتری نسبت به توان مورد نیاز مصرف کننده داشته باشد توانایی برآورده کردن نیاز مصرف کننده را ندارد و از آنجایی که امکان افزایش توان تولیدی در دیزل ژنراتورها وجود ندارد، مصرف کننده مجددا باید دیزل ژنراتور متناسب با توان مصرفی خود خریداری نمایید که از نظر اقتصادی دچار ضرر می‌گردد. همچنین اگر دیزل ژنراتور انتخابی دارای توان تولیدی بیشتری نسبت به توان مصرفی داشته باشد، علاوه بر پرداخت هزینه اضافی برای خرید دیزل ژنراتور باید هزینه سوخت و استهلاک بیشتری نیز پرداخت شود.  

با توجه به اینکه توان مصرفی دیزل ژنراتور در کاتالوگ شرکت سازنده براساس شرایط استاندارد مانند ارتفاع در سطح دریا، دمای 25 درجه سانتی‌گراد و سوخت مصرفی مناسب و باکیفیت تعیین می‌شود که با نصب دیزل ژنراتور در شرایط غیر استاندارد افت در توان تولید شده توسط دیزل ژنراتور مشاهده می‌شود که این افت توان به ازای هر 400 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا 4% و به ازای هر 10 درجه سانتی‌گراد افزایش دما نسبت به 25 درجه سانتی‌گراد 2% می‌باشد. باید در زمان خریداری توان مصرفی براساس شرایط غیراستاندارد محاسبه گردد تا توان مصرفی متناسب با نیاز مصرف کننده باشد که در ادامه روش محاسبه توان تولیدی دیزل ژنراتور همراه با  ضرایب اصلاحی برای شرایط غیراستاندارد ارائه می‌گردد.

ابتدا همه توان‌های بر حسب کیلووات با استفاده از فرمول زیر به کیلووات آمپر تبدیل می‌شود:

S_{T(kV.A)}=\frac{P}{cos\varphi }

در مرحله بعد ضریب اصلاحی اختلاف از سطح دریا نسبت به شرایط عادی محاسبه می‌گردد:

K_{h}=100%-%X

در مرحله بعد ضریب اصلاحی دما شرایط عادی محاسبه می‌گردد:

K_{T}=100%-%Y

و در نهایت توان تولیدی دیزل ژنراتور از مجموع بار به شرط اعمال ضرایب اصلاحی محاسبه می‌گردد.

S_{DG(kV.A)}=\frac{S_{T(kV.A)}}{K_{h}\times K_{T}}