سنکرون

تامین نیروی الکتریکی یکی از نیازهای اساسی جوامع برای رشد و توسعه می‌باشد بنابراین برای داشتن نیروی الکتریکی پیوسته و بدون قطعی استفاده از سیستم‌های پشتیبان نیروی الکتریکی مانند دیزل ژنراتورها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد.

بعد از انتخاب دیزل ژنراتور متناسب با توان مصرفی، نوبت به تعیین روش استفاده از دیزل ژنراتور می‌رسد که دیزل ژنراتورها به دو روش می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. روش اول مناسب مکان‌های کوچک بوده و عموما به عنوان برق اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این روش یک دستگاه دیزل ژنراتور به طور مستقل به بار متصل می‌گردد یا به عبارتی دیزل ژنراتور مستقل از شبکه کار می‌کند.

در روش دوم، دو یا چند دستگاه دیزل ژنراتور با یکدیگر و یا یک دستگاه دیزل ژنراتور به شبکه تحت ولتاژ به منظور تزریق توان به شبکه، موازی می‌گردند. به عبارتی این روش سنکرون نامیده می‌شود. این روش مناسب مراکز صنعتی، اداری و تجاری و سایر مراکز حساس و حیاتی و … می‌باشد زیرا در این روش خرابی یکی از دیزل ژنراتورها باعث قطع توان تولیدی نمی‌شود و همچنین این روش قابلیت اطمینان بالایی دارد و می‌تواند توان بیشتری نیز تولید کند.

در عملیات سنکرون پارامترهایی مانند ولتاژ، فرکانس، زاویه فاز و شکل موج ژنراتورها با یکدیگر و یا ژنراتور با شبکه تحت ولتاژ برابر و منطبق می‌شوند. همچنین در سنکرون سازی اختلاف فاز باید صفر باشد.

سنکرون سازی در مواقعی که انرژی الکتریکی بالایی در مجموعه نیاز باشد انجام می‌گیرد زیرا بارهای الکتریکی در طی زمان ثابت نبوده و دائما در حال تغییر می‌باشند که در نتیجه آن افت انرژی الکتریکی حاصل می‌گردد.

در عملیات سنکرون می‌توان دو یا چند ژنراتور با خروجی یکسان و یا خروجی متغییر را به طور موازی به تابلو سنکرون متصل کرد تا براساس آن خروجی متناسب با نیاز مجموعه که می‌تواند حداقل یا حداکثر خروجی باشد را محاسبه و رمپ کنند. همچنین با سنکرون سازی اگر یکی از ژنراتورها خراب شود و یا نیاز به تعمیر و نگهدای داشته باشد قطعی برق به وجود نمی‌آید و مجموعه می‌توان همچنان با ژنراتورهای دیگر و بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.