سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

از آنجایی که دیزل ژنراتورها به عنوان پشتیبان تولید برق در موارد اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند برای اینکه بتوان همواره از کیفیت برق تولیدی و طول عمر ژنراتور اطمینان حاصل کرد باید فرآیند سرویس و نگهداری بطور مداوم انجام شود. لذا رعایت نکات ذیل برای استفاده حداکثری و افزایش طول عمر دیزل ژنراتورها الزامی می‌باشد.

 • روغن دیزل ژنراتور باید به صورت منظم و مطابق با دستورالعمل و برنامه زمان بندی کارخانه سازنده تعویض گردد.
 • گریسکاری مکرر دیزل ژنراتور مطابق با دستورالعمل و برنامه زمان بندی کارخانه سازنده
 • بازدید از تسمه‌های دیزل ژنراتور همراه با تست و تنظیم کشش تسمه‌ها
 • بازدید از باتری دیزل ژنراتور و تمیزکاری سولفاته آن و همچنین کنترل و تنظیم آب باتری
 • بازدید از فیلتر هوا و تعویض یا تمیزکاری آن
 • فیلتر گازوئیل و روغن دیزل ژنراتور باید مطابق با دستورالعمل و برنامه زمان بندی شرکت سازنده تعویض گردد.
 • پر کردن مخزن روغن دیزل ژنراتور تا قسمت تعیین شده توسط شرکت سازنده
 • بازدید و تمیزکاری کابل‌های رابط باتری
 • بازدید و کنترل آب رادیاتور دیزل ژنراتور و انجام تست نشتی آب برای شلنگ‌های آن
 • پر کردن مخزن فیلتر هوا از روغن تمیز
 • تمیزکردن فیلترهای هوا به منظور عبور بهتر هوا
 • آچار کشی پیچ و مهره‌های قسمت‌هایی از دیزل ژنراتور که بر اثر کار کردن موتور و لرزش شل شده‌اند
 • تمیزکاری اتاق و بدنه دیزل ژنراتور
 • تست مدار آلارم‌های دیزل ژنراتور
 • تعویض روغن پمپ انژکتور
 • بازدید و سرویس تابلوهای مرتبط با دیزل ژنراتور
 • بازدید و سرویس منبع سوخت ذخیره و شبکه سوخت رسانی

لازم به ذکر است که سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور پس از مقدار مشخصی از ساعت کارکرد باید انجام شود که در ادامه میزان ساعت کاری و سرویس و نگهداری مربوط به آن تشریح می‌گردد.

چک لیست روزانه بررسی دیزل ژنراتور

1 بررسی روزانه مخزن روغن و تنظیم مقدار روغن
2 بررسی روزانه قطعات غوطه‌ور در گریس و تنظیم مقدار گریس
3 بررسی مخزن سوخت و روغن و در صورت مشاهده آب در مخزن مربوطه سوخت و روغن تخلیه گردد
4 بررسی منظم حرارت ، دور موتور و فشار روغن دیزل ژنراتور در حال کار
5 بررسی فیلتر روغن
6 تمیزکاری قسمت‌های خارجی موتور
7 بررسی پیچ و مهره‌ها
8 بررسی پمپ انژکتور به منظور جلوگیری از نشتی سوخت
9 بررسی روغن کاری اهرم سوپاپ
10 بررسی پمپ آب به منظور جلوگیری از نشتی در محل کاسه نمد

چک لیست بررسی دیزل ژنراتورها پس از هر 100 الی 150 ساعت کار

1 تمیزکاری منبع روغن و کارتر
2 بررسی پمپ سوخت و سوزن‌های آن
3 بررسی سوپاپ مکنده مخزن روغن و شستشوی آن با گازوئیل
4 تمیزکاری پخش کننده هوای فشرده و گریسکاری فلکه پخش کن
5 تمیزکاری سوزن‌های انژکتور

چک لیست بررسی دیزل ژنراتورها پس از هر 500 ساعت کار

1 باز کردن سرسیلندرها و تمیزکاری سوپاپ‌های دود و هوا

چک لیست بررسی دیزل ژنراتورها پس از هر 2000 الی 2500 ساعت کار

1 بررسی و تمیزکاری قسمت خنک کننده و کمپرسور
2 باز کردن سرسیلندرها و تمیزکاری سوپاپ‌های دود و هوا
3 تمیزکاری و آب بندی سوپاپ‌های استارت دیزل ژنراتور
4 شستشور و آب بندی شیرهای اطمینان
5 تمیزکردن و شستشو رینگ پیستون و سوراخ‌های روغن پیستون از کربن
6 بررسی سوپاپ‌های مکنده و دمنده کمپرسور
7 بررسی کاسه نمد پمپ آب
8 تمیزکاری سیستم کولر آّب روغن
9 بقیه سرویس طبق معمول انجام می‌گیرد

چک لیست بررسی دیزل ژنراتورها پس از هر 4000 الی 5000 ساعت کار

باز کردن کامل موتور و تمیزکاری قطعاتی که در پایین شرح داده شده است
1 سرسیلندر
2 سوپاپ‌های دود و هوا
3 محفظه سوپاپ‌های دود و هوا
4 فنر سوپاپ‌های دود و هوا
5 سوزن انژکتور
6 فضای جریان آب
7 میل بوش و تایپیت
8 پیستون و شاتون
9 بوش گژن پین
10 یاتان‌های متحرک
11 رینگ‌های پیستون و بوش پیستون
12 میل سوپاپ و بادامک‌های آن
13 یاتاقان‌های میل سوپاپ
14 بازدید جعبه دنده‌ها، دنده‌ها، میل و بوش دنده هرزگرد
15 وسایل روشن کننده موتور، سوپاپ‌های راه اندازی و پخش کن هوا
16 دستگاه تنظیم کننده دور موتور (گاورنر)
17 کارتر و میل‌لنگ
18 کمپرسور پر کننده هوای مخرن راه اندازی
19 دستگاه‌های راه اندازی و آژیر خطر در تابلو