اورهال و تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور

تعمیرات اساسی یا اورهال دیزل ژنراتور به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی به قطعات دیزل ژنراتور انجام می‌گیرد. همچنین بدیهی است که پس از مقدار معین کار، دیزل ژنراتور نیاز به تعمیرات اساسی دارد به عبارتی تمام قطعات مکانیکی، کنترلی، الکترونی و الکتریکی دیزل ژنراتور نیاز به باز بینی و در صورت وجود خرابی نیاز به تعمیر یا تعویض دارند.

تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور با توجه به گستردگی و تنوع در مدل‌های دیزل ژنراتورها و همچنین استاندارهای تعیین شده توسط شرکت سازنده باید توسط افراد متخصص در زمینه‌های الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی انجام گیرد.

به منظور انجام تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور ابتدا باید تعمیرات مورد نیاز هر دستگاه دیزل ژنراتور اعم از تعمیرات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی شناسایی و در مورد نحوه انجام آن برنامه ریزی شود و اقدامات لازم برای خرید قطعات و وسایل مورد نظر انجام گیرد و در نهایت با مستقر شدن تیم متخصص تعمیرات اساسی شروع شود.