نصب و راه‌اندازی ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتورها با توجه به نوع مقره قابلیت نصب در فضای آزاد و محیط سرپوشیده را دارا می‌باشند. به طور مثال ترانسفورماتور با مقره پرسلان را می‌توان هم در هوای آزاد و هم فضای سرپوشیده نصب کرد از طرفی ترانسفورماتور با مقره رزینی فقط قابلیت نصب در محیط سرپوشیده را دارا می‌باشد. بنابراین برای نصب ترانسفورماتور در محیط سرپوشیده باید شرایط محل نصب به گونه‌ای باشد که از نفوذ گر و غبار، باران، رعد و برق و سایر عوامل محیطی که باعث اختلال در ایمنی ترانسفورماتور می‌گردند، جلوگیری به عمل آید. همچنین به منظور خنک کردن ترانسفورماتور فاصله آن با دیواره‌های اطراف بسیار مهم است که این فاصله را می‌توان بین 30 الی 40 سانتی‌متر در نظر گرفت. همچنین دو ترانسفورماتور باید در حداقل فاصله 50 سانتی‌متری نسب به هم نصب شوند.

به منظور گردش هوا و کنترل دمای محیط تا 40 درجه سانتی‌گراد استفاده از دریچه‌های ورودی و خروجی هوا ضروری می‌باشد. همچنین اگر دمای محیط از حداکثر مقدار ذکر شده در پلاک مشخصات ترانسفورماتور بیشتر باشد باید میزان بارگیری نسبت به توان نامی کاهش یابد.