سرویس و نگهداری ترانسفورماتور خشک رزینی

ترانسفورماتورهای خشک رزینی در شرایط کارکرد مطلوب نیازمند سرویس و نگهداری به خصوصی نیستند ولی برای جلوگیری از بروز آسیب و خرابی می‌توان سرویس و نگهداری دوره‌ای به شرح زیر انجام داد.

در سرویس و نگهداری ماهیانه عملکرد رله ترمومتر باید بررسی و کنترل شود. همچنین هر شش ماه یکبار باید تمیزکاری گرد و غبار بوبین‌ها انجام گیرد.

در سرویس و نگهداری سالیانه باید سنسورهای ترانسفورماتور از نظر قطعی و وصلی کنترل شوند همچنین باید ترمینال‌های فشار قوی و فشار ضعیف آچار کشی و بررسی شوند.

لازم به ذکر است اگر ترانسفورماتور برای طولانی مدت مورد استفاده قرار نگیرد باید رطوبت گیری ترانسفورماتور و بررسی و اندازه‌گیری استقامت عایق نیز انجام شود.