ترانسفورماتور خشک رزینی

ترانسفورماتور خشک رزینی

در ترانسفورماتورهای خشک، از رزین اپوکسی برای عایق کاری و پوشاندن سیم پیچ‌ها استفاده می‌شود. همچنین رزین اپوکسی استفاده شده علاوه بر ایجاد عایق الکتریکی منسجم، دارای ظرفیت حرارتی بالا نیز می‌باشد. بنابراین حرارت هسته ترانسفورماتور که در تماس با هوای اطراف می‌باشد بدون نیاز به روغن و تانک روغن و… به محیط منتقل می‌شود.