تابلو برق

تابلو برق محفظه‌ای فلزی یا غیرفلزی می‌باشد که تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در آن نصب می‌‎شوند. تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی نصب شده در تابلو برق با توجه به هدفی که تابلو برق برای آن طراحی شده است، متفاوت می‌باشد. تابلو برق از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربران تجهیزات جلوگیری می‌کند. همچنین تابلو برق از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در برابر عوامل محیطی محافظت می‌کند.

تابلوهای برق از نظر میزان ولتاژ به دو دسته فشار ضعیف (LV) و فشار متوسط (MV) تقسیم می‌شوند. در ساختمان‌ها جهت تامین روشنایی و پریزهای برق هر واحد مسکونی به طور جداگانه از تابلو برق تقسیم واحدها یا جعبه فیوز استفاده می‌شود. همچنین به منظور تامین برق قسمت‌های مشترک ساختمان مانند راه‌پله، پارکینگ و… از تابلو برق عمومی با مشاعات استفاده می‌شود. در ورودی ساختمان‌ها جهت تامین برق هر واحد مسکونی و فضاهای مشترک ساختمان، تابلو برق اصلی یا تابلوی کنتور قرار می‌گیرد.