اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

منظور از اتوماسیون متصل کردن تمام بخش‌های یک مجموعه به یکدیگر توسط یک سیستم نرم‌افزاری می‌باشد. اتوماسیون قادر است دستورالعمل‌ها، اطلاعات، داده‌ها، آمار و … را سریع و پیوسته به بخش‌های مختلف یک مجموعه منتقل کند. همچنین اتوماسیون با کنترل و هدایت ماشین‌الات و فرآیندهای تولید با استفاده از  ابزارهای کنترلی مناسب می‌تواند بهره‌وری در تولید، کیفیت محصولات و طول عمر استفاده از دستگاه‌ها و ماشین آلات را افزایش دهد و از طرفی باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد.

فرآیند استفاده از اتوماسیون می‌تواند به صورت پیوسته و گسسته انجام شود. اتوماسیون پیوسته در صنایع پتروشیمی، شیمایی، غذایی و … به منظور کار یکنواخت و بدون وقفه استفاده می‌گردد. همچنین در صنایعی که پیاده‌سازی چند شیفت کاری، تعویض محصولات خط تولید و … مانند صنعت خوردوسازی، الکترونیک و … مورد توجه باشد استفاده از اتوماسیون با فرآیند گسسته بدلیل انعطاف پذیری بالا استفاده می‌شود.

اتوماسیون دارای چند نوع سیستم‌ می‌باشد که با توجه به فرآیند مورد استفاده می‌توان سیستم مناسب را با توجه به توضیحات زیر انتخاب نمود.

اتوماسیون ثابت یا سخت

به منظور دستیابی به تولید بیشتر از اتوماسیون سخت با عملیات‌های پرتکرار و ثابت استفاده می‌شود. همچنین در این نوع اتوماسیون تغییر، تعویض و ایجاد تنوع در طراحی محصول نسبتا دشوار می‌باشد.

اتوماسیون قابل برنامه ریزی

با استفاده از این نوع اتوماسیون می‌توان در طبقه بندی محصولات تغییر ایجاد کرد. همچنین تنظیم مجدد و تغییر سیستم برای طراحی محصول جدید پیچیده و دشوار می‌باشد.

اتوماسیون انعطاف پذیر یا نرم

در این نوع اتوماسیون ایجاد تغییر در طراحی محصول بسیار آسان می‌‍باشد.